istanbul evden eve nakliyatistanbul eşya depolama
KVKK Bilgilendirmesi | Amazon Çiçek

KVKK Bilgilendirmesi

Kişisel Verileri Koruma ve Kullanma Politikası

Politika’nın Amacı ve Kapsamı

Amazon Çiçek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) KAPSAMINDA yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla “www.amazoncicek.com” internet sitesi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın bilgilerinin gizliliğini esas ve öncelikli kabul eder. Amazon Çiçek işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama” metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermekte olup, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Amazon Çiçek Aydınlatma Yükümlülüğü

Amazon Çiçek, Kişisel Verileri Koruma ve Kullanma Politikası kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, www.amazoncicek.com ve/veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri bilgiler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Amazon Çiçek tarafından işlenmektedir.

Amazon Çiçek ziyaretçilerine ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde yer alan amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayabilecektir.

www.amazoncicek.com çerezleri; günlük dosyaları, gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercih ve beğenileriniz ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.amazoncicek.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini sizler için daha kullanışlı hale getirmek/iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.amazoncicek.com tarafından çevrimiçi ve çevrimdışı olarak farklı yöntem ve zamanlarda toplanan bilgiler site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.amazoncicek.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.amazoncicek.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın ölçümlenmesi dahil olmak üzere web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı tespit etmek için kullanır.

www.amazoncicek.com web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size ve ihtiyaçlarınıza özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. www.amazoncicek.com ayrıca Google tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics hizmetini kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil) http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy adresini ziyaret edebilirsiniz:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak belirtilen maddelerinde kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Amazon Çiçek tarafından işlenebilecektir:

1) Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (isim, soy isim, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileri ve elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Amazon Çiçek tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyeye özel promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,

• Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),

• Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri, yapılmasını kabul etmeniz halinde ticari iletişim faaliyetlerinde bulunmak, Site ve Mobil Uygulamalara ilişkin yeni özelliklerine, değişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapmak,

• Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. parti ortamlarda, Amazon Çiçek, reklam verenler ve diğer 3. kişilere ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam vs.) yapmak, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturmak ve size iletmek,

2) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait (ad-soyad, telefon numarası, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Sipariş ve ödemelerin alınması süreçlerini yürütmek,

• Siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek

• Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

• Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

3) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, ödeme ve fatura bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek,

• İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

4) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, talep/şikayet, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

5) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,

• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,

• Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

• Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,

6) Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;

• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik, adres ve iletişim ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Amazon Çiçek tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliğimiz kapsamında bağış yapılan dernek/vakıf/kurum/kuruluşlara, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo/kurye firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili banka ve aracı kurumlara, Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ortaklarımıza, sosyal paylaşım sitelerine, Amazon Çiçek iştirak ve Bayilerine, GSM Operatörlerine kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebep:

Kişisel verileriniz; internet sitelerimiz, mobil sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, kurumsal internet sitelerimiz, bölge/şehir bayilerimiz, saha ekiplerimiz, iş ortaklarımız çağrı merkezlerimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da iş ilişkilerimiz sırasında ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında, veya şikayet/tüketici memnuniyeti uygulamaları için sosyal medya mecraları, destek hizmeti alınan şirketler, ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde ve/veya sizin isteğiniz ile ve/veya internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada sistemlerimizin sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, yazılı formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir. Amazon Çiçek müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

3. Kayıt Ortamları

Elektronik Ortamlar; Sunucular, Web sitesi alt yazılımları, diğer yazılımlar, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler, Bilgi güvenliği cihazları, kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar, taşınabilir bellekler, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinası, bulut ortamlar,

Elektronik Olmayan Ortamlar; Kağıt, manuel veri kayıt sistemleri, yazılı, basılı, görsel ortamlar

4. Saklama Ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

Şirket tarafından; müşterileri, potansiyel müşterileri, çalışanları, çalışan adayları, çalışan yakınları, tedarikçileri, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, hizmet sağlayıcıları, ürün veya hizmet alan kişileri, ziyaretçileri , kiracıları, kiraya verenleri, Şirket hissedarları, Şirket yetkilileri, çalıştığı 3. Taraflar, hizmet veren şirket çalışanları, ihtilaf tarafları, iş birliği içinde olunan özel hukuk ve kamu tüzel kişilerin çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve ilişkide bulunulan üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

4.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Amazon Çiçek, Kanunun ilgili maddelerine uyumlu olmak şartı ile kendi faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar saklar.

4.1.1. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirketimizde, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında kanun ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

4.1.2. Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

• Şirketimiz tarafından sunulan Mal ve hizmetleri tanıtmak, üyeleri tanımak ve iletişimi arttırmak, imajı arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, Amazon Çiçek tarafından kurulan kulüplere üye kaydetmek, üyeye özel reklam/promosyon/tanıtım/kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak

• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,

• İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

• Şirket işe alım ve çalışan süreçlerinin planlanması Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

• İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

• Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak,

• Kişiselleştirilmiş alışveriş hizmeti sunmak (müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulama ve bilgilendirmelerini yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak),

• Amazon Çiçek hizmetlerinin usulüne uygun ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi;

• Yasal mevzuat kapsamında bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Web sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek,

• Bilginin denetim şirketlerine, ilgili vekile veya vekil edene, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi sağlanması

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

• Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;

• İlgili Kişinin şikâyet, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması;

• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

• Müşteri ile akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

• Hukuk İşlerinin takibi ve yürütülmesi

• Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

• Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,

• Müşterilerimize daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi

• Amazon Çiçek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,

• Amazon Çiçek hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezleri veya internet sayfası kullanıldığında, Kurum veya internet sitesi ziyaret edilmesi, Kurum’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılınması.

• İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

• Şirket Genel Müdürlük, depolar, mağazalar vb. tesislerinin güvenliğinin temini

• Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası

• Taşeron çalışanlarına ilişkin özlük süreçlerinin planlanması ve icrası

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

• Yapı ve/veya inşaat işlerinin planlanması ve takibi

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

• Ücret Politikasının Yürütülmesi

• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

• Talep / Şikayetlerin Takibi

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Fiziksel Güvenliğinin Temini

• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

• Sendika ile akdedilen Toplu iş Sözleşmesi faaliyetlerinin yürütülmesi

4.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesine İlişkin Esaslar

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Amazon Çiçek kişisel verilerin saklanmasında ve imhasında aşağıdaki ilkelere uymaktadır.

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

4.3. İmhayı Gerektiren Sebepler

Amazon Çiçek kişisel verileri aşağıdaki sebeplerle imha eder;

• Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yasalarla belirlenmiş sürelerin sona ermesi

• Amazon Çiçek tarafından belirlenen imha süresinin sona ermesi

• Amazon Çiçek tarafından belirlenen periyodik imha süresinin sona ermesi

• Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası

• İlgili sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması

• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması

• İlgili kişinin, hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun Amazon Çiçek tarafından kabul edilmesi,

• Amazon Çiçek’in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; KVK Kuruluna şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera : Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari : Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

10) Amazon Çiçek’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Kişisel veri saklaması ve imha edilmesi hakkında her türlü soru ve görüşleriniz için info@amazoncicek.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

11) İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı:

Adres:

Ticaret Sicil No:

MERSİS Numarası:

Kayıtlı Elektronik Posta:

Telefon No:

  Ara